Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

CÁC GIỐNG LÚA MỚI ĐẠT NĂNG SUẤT CAO VÀ CHỐNG ĐƯỢC BỆNH RẦY NÂU V

I. GIỐNG LÚA OM 6073

 1. Nguồn gốc: Giống lúa OM 6073 được chọn lọc từ tổ hợp lai 93072/Babaomi//93072, tiếp đó các thế hệ con lai thông qua phương pháp maker phân tử (C3/D3 ( Backcross) Marker) để chọn lọc và đánh giá; cuối cùng được đưa vào khảo nghiệm so sánh năng suất từ vụ Đông Xuân 2005-2006. Được công nhận giống chính thức năm 2009 theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT. 

2. Đặc tính:

  - Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày.

  - Chiều cao cây 100-105cm; đẻ nhánh khoẻ; thân rạ cứng; số hạt chắc/bông cao (127hạt).

  - Hơi kháng rầy nâu và đạo ôn; tỉ lệ nhiễm bệnh vàng lùn thấp (2,24%).        

  - Năng suất trung bình vụ Đông Xuân:     6 - 8 tấn/ ha, Hè Thu: 4,0 - 5,0 tấn/ ha.

  - Trọng lượng 1000 hạt: 27,3gr; ít bạc bụng, hàm lượng amylose cao (26,5%), cơm khô.

-         Thích nghi với nhiều loại đất, chịu được điều kiện đất đai ở những vùng khó khăn (phèn mặn), đáp ứng tốt với điều kiện thâm canh; chất lượng gạo khá tốt, tỉ lệ gạo bạc bụng thấp

II. GIỐNG LÚA OM 5930

1. Nguồn gốc: OM 5930 có nguồn gốc từ biến dị tế bào soma giống OM 3536, thực hiện vào 2001, dòng triển vọng được chọn bằng Maker. Được công nhận giống chính thức năm 2008 theo Quyết định số 154 QĐ/BNN-KHCN ngày 09/07/2008 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.


2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng từ 90 - 95 ngày.

- Chiều cao cây trung bình từ 100 - 105 cm; thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá, hạt chắc/ bông cao (150).

- Kháng cao rầy nâu (cấp 1), hơi kháng đạo ôn (cấp 3).

- Năng suất trung bình vụ Đông Xuân: 7 - 8 tấn/ ha, Hè Thu: 4,0 - 6,0 tấn/ ha.

 - Khối lượng 1.000 hạt 25 - 26 gram.

- Hạt gạo thon dài, chiều dài hạt gạo 7,0 - 7,3 mm, ít bạc bụng, hàm lượng amylose trung bình (22,0 - 22,5 %).

 - Giống chịu thâm canh cao, thích hợp đất phù sa ngọt; với khả năng kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn tốt.

III. GIỐNG LÚA OM 5199 - 1

1. Nguồn gốc: là dòng lai thuần chọn từ tổ hợp lai Khang Dân/OM2512 thực hiện trong vụ Hè Thu 2003, được chọn lọc theo phương pháp phả hệ từ quần thể F2 (vụ Hè Thu 2004) đến quần thể F6 (vụ Hè Thu 2006). Được công nhận giống chính thức năm 2009 theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

 2. Đặc tính:

- Giống có thời gian sinh truởng 95-100 ngày.

- Chiều cao cây 90-95cm; dạng hình đẹp, thân lá thẳng, rất cứng cây; bông thuộc loại bông chùm, nhiều nhánh, đóng hạt khít, ít lép, hạt nhỏ và ngắn. chịu được điều kiện đất phèn mặn tốt.

- Giống có tính kháng ngang đối với rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, nhiễm bệnh cháy lá    

- Năng suất trung bình: Vụ Đông xuân: 6-8 tấn/ha, vụ Hè Thu : 5-6 tấn/ha.

- Trọng lượng hạt 20,8gr. Hạt gạo nhỏ, tỷ lệ bạc bụng cao, cơm khô và hơi cứng khi để nguội

- Giống có hàm lượng amylose cao (31,73%) và hàm lượng sắt trong gạo trắng cao gấp đôi các giống lúa khác đang được gieo trồng tại ĐBSCL.     

- Giống OM 5199 gieo trồng thích hợp cho cả vụ Đông Xuân và Hè Thu. Giống có khả năng thích nghi với các vùng nhiễm phèn (Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng...) và chống chịu với điều kiện bất lợi tốt.

- Đây là giống có thể bổ sung vào cơ cấu giống lúa công nghiệp cùng với IR50404 nhằm đa dạng hoá sinh học trong phát triển giống cây trồng, nhất là đối với lúa.

IV. GIỐNG LÚA OM 4900

1. Nguồn gốc: Phát triển từ tổ hợp lai C53/Jasmine 85 ( marker RG28). Được công nhận giống chính thức năm 2009 theo Quyết định số 198 QĐ/BNN-KHCN ngày 18/06/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng 100-105 ngày.

- Chiều cao cây: 105-110cm. Cứng cây, đẻ nhánh khỏe

- Phản ứng với rầy nâu cấp 3, đạo ôn cấp 3.

- Năng suất trung bình: Vụ Đông xuân: 6-8 tấn/ha, vụ Hè Thu : 5-6 tấn/ha.

- Khối lượng 1.000 hạt 28,3g.

- Chiều dài hạt 7,8 mm, tỷ lệ amylose 16,2%.

- Cứng cây, kháng vàng lùn, lùn xoắn lá, gạo đẹp, cơm dẻo, thơm...,

- Giống OM4900 gieo trồng thích hợp cho cả vụ Đông Xuân và Hè Thu. Giống được chấp nhận cao ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, và nhiều địa phương khác ở ĐBSCL. Giống phát huy tốt ở các vùng đất phù sa ngọt sản xuất giống lúa chất lượng cao cho xuất khẩu.

V. GIỐNG LÚA OM 4498

. Nguồn gốc: Được Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long lai tạo và phát triển từ tổ hợp lai: IR64/ OMCS2000// IR64; có sử dụng phương pháp Marker. Được công nhận giống chính thức năm 2007 theo Quyết định số 1183 QĐ/BNN-KHCN ngày 03/05/2007 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

 2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày.

- Chiều cao cây: 95 - 100 cm.

- Chống chịu sâu bệnh: Hơi nhiễm rầy nâu (cấp 5), hơi kháng bệnh đạo ôn (cấp 3); chịu phèn khá.

- Năng suất trung bình: Vụ Đông xuân: 6-8 tấn/ha, vụ Hè Thu : 4-6 tấn/ha.

- Khối lượng 1.000 hạt   g.

- Hạt gạo thon dài (7,0 - 7,1 mm), tỉ lệ dài/rộng (D/R: 3,3), bạc bụng thấp; hàm lượng amyloza trung bình khoảng 24,5%.

- Chịu thâm canh trung bình. Thích hợp cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu cho vùng thâm canh cao, hoặc nhiễm phèn nhẹ đến trung bình

VI. GIỐNG LÚA OM 4190

1. Nguồn gốc: Giống lúa OM 1490 là giống được chọn lọc từ tổ hợp lai OM 606/IR 44592 - 62. Được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 3493 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9 tháng 9 năm 1999 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

 2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng: 85 - 90 ngày.

- Chiều cao cây: 85 - 90 cm. Đẻ nhánh trung bình. Khả năng chống đổ trung bình. Chịu phèn và chịu mặn khá.

- Là giống nhiễm nặng với bệnh Đạo ôn. Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn, nhiễm Rầy nâu.

- Năng suất trung bình: Vụ Đông xuân: 6-7 tấn/ha, vụ Hè Thu : 4-5 tấn/ha.

- Hạt gạo dài, thon nhỏ, ít bạc bụng

- Chiều dài hạt trung bình: 7,23 mm.

- Trọng lượng 1000 hạt: 24,5 - 25,5 gram.

- Hàm lượng amylose (%): 25,1.

- Đây là giống thích hợp cho vụ Hè Thu và Thu Đông của ĐBSCL, những vùng trồng 3 vụ lúa/năm; những vùng đất nhiễm phèn, mặn.

VII. GIỐNG LÚA AS 996

1. Nguồn gốc: Được chọn lọc từ tổ hợp lai IR 64/Oryza rufipugon. Được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 5310 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT.

 2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng : 90-95 ngày.

- Chiều cao cây: 95 - 100 cm. Thân rạ cứng, đẻ nhánh khá, Chịu phèn tốt.

- Kháng vừa với bệnh Đạo ôn. Nhiễm nhẹ với bệnh Khô vằn và với Rầy nâu.

- Năng suất: vụ Đông Xuân 6-8 tấn/ha, vụ  Hè Thu 4-5 tấn/ha.

- Hạt gạo dài, ít bạc bụng. Cơm mềm và ngon.

- Hàm lượng amylose (%): 24,7.

- Trọng lượng 1000 hạt 26-27 g.

- Chiều dài hạt trung bình: 7,37 mm.

- Là giống thích hợp cho cả vụ Đông xuân và Hè thu, thích hợp trên nhiều vùng đất phù sa đến phèn trung bình. Lượng giống gieo thẳng 120 - 150 kg/ha, sạ hàng 100 - 120 kg/ha.

VIII. GIỐNG OM 3536 (OCS21)

1.   Nguồn gốc: có nguồn gốc từ tổ hợp lai TĐ8/ OM1738. Giống đã được công nhận giống chính thức năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/ BNN-KHCN ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT

        2. Đặc tính:

- Thời gian sinh trưởng: 85 - 90 ngày.

- Chiều cao cây 90 - 100 cm, khả năng đẻ nhánh khá.

- Giống hơi nhiễm rầy nâu (cấp 5) và hơi kháng bệnh đạo ôn (cấp 3).

- Năng suất trung bình: Vụ Đông xuân: 5-6 tấn/ha, vụ Hè Thu : 4-5 tấn/ha.

- Khối lượng 1000 hạt đạt 26,2 g, hàm lượng amyloza 22 - 23%, có mùi thơm trung bình, ít bạc bụng, chiều dài hạt gạo 7,1 - 7,5mm.

- OM 3536 có thể trồng được cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu. Giống thích nghi rộng, dễ canh tác, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hiện đang là một trong 5 giống chủ lực dùng xuất khẩu và đang được trồng nhiều ở các địa phương như An Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng.

- Lưu ý: OM 3536 hơi yếu cây và không chịu thâm canh cao. Chú ý bón phân đạm vừa phải và cân đối.

(Theo khuyennongvn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét